Het verlenen van hypotheken

hypotheek financiering

Als je een hypotheek afsluit voor bijvoorbeeld de aankoop van een woning, zul je te maken krijgen met notariskosten. Een notaris zorgt voor de registratie van een woning op jouw naam in het kadaster en de financiële afwikkeling rondom een hypotheek. Een erkende notaris is de enige persoon die hier bevoegd toe is. Welke notaris voor je kiest voor de inschrijving en het uiteindelijke verlenen van hypotheken mag je zelf kiezen, al laten we je in dit artikel zien waarom het raadzaam is om een goede vergelijking te maken.

Een notaris stelt de hypotheekakte en de transportakte op. Door een hypotheekakte wordt vastgesteld dat de woning als onderpand is aangeboden in ruil voor de geldlening. De transportakte (leveringsakte of koopakte) is het bewijs dat de woning daadwerkelijk in jouw bezit is en op jouw naam staat.

Hypotheek aanvragen

Voordat je naar de notaris gaat, moet je vanzelfsprekend eerst een hypotheek aanvragen. De notaris is immers niet de persoon voor het verlenen van hypotheken, maar wel de persoon die zorg draagt voor de afhandeling hiervan.

Een hypotheek aanvragen doe je bij een geldverstrekker. Dit kan een bank zijn of een andere financiële instantie. De procedure van het aanvragen van een hypotheek gaat bij iedere geldverstrekker op ongeveer dezelfde manier. Vanzelfsprekend wordt aan de hand van persoonlijke situatie vastgesteld welke hypotheekvorm het beste bij je past. Op basis daarvan ga je daadwerkelijk de hypotheek aanvragen.

Na de aanvraag zal de geldverstrekker je informeren tegen welk rentepercentage de hypotheek verstrekt wordt. Op het moment dat je dit aanbod accepteert zul je de hypotheekverstrekker een aantal belangrijke stukken moeten overhandigen om de hypotheekaanvraag verder rond te maken. Hierbij moet je denken aan een werkgeversverklaring, een salarisstrook, een koopakte en het taxatierapport. Deze stukken zullen beoordeeld worden voordat er een definitief akkoord wordt gegeven (een bindend kredietaanbod) en je naar de notaris kan voor het verlenen van de hypotheek.

De belangrijkste hypotheekvormen

In de vorige alinea werd geschreven over de hypotheekvorm die het beste bij je situatie past. Het is goed om je hierin te verdiepen om later niet in onverwachte financiële problemen te komen. De meest voorkomende hypotheekvormen hebben een vaste looptijd zodat aan het eind van de looptijd is de volledige hypotheek afgelost. Het verschil zit vaak in de rente. Bij de annuïteitenhypotheek betaal je in de eerste periode voornamelijk rente en ga je naar mate de hypotheek vordert meer aflossen. Dit is een constructie waarbij je maandelijks een vast bedrag betaalt. Dit is anders bij een lineaire hypotheek. De aflossing is gedurende de looptijd gelijk maar de rente wordt steeds lager, waardoor de maandlasten afnemen. Naast deze twee meest toegepaste hypotheekvormen zijn er een aantal andere constructies, maar hiervoor wordt tegenwoordig nauwelijks meer gekozen.

hypotheekverstrekkers

Notariskosten hypotheek

Bij het lezen van dit artikel zul je direct beseffen dat er veel keuzes gemaakt moeten worden bij afwikkeling van de aankoop van een woning. Daarnaast kun je ook zelf kiezen welke notaris de verdere afhandeling van de hypotheekakte en leveringsakte mag verzorgen.

Dit lijkt een detail, maar is dat zeker niet. De notariskosten voor de oplevering en betaling van het huis (ook wel “het passeren” of het transport genoemd) kunnen hoog oplopen. Daarnaast zijn er ook grote verschillen in de tarieven van de diverse notarissen waar te nemen. Wil je de notariskosten voor het afsluiten van een hypotheek beperken? Dan is het zeker raadzaam om de diverse notarissen te vergelijken om te voorkomen dat je teveel betaalt. Iedere notaris levert immers dezelfde dienst, alleen het prijsverschil in notariskosten verschilt sterk.