MINIMUM- EN MAXIMUMTARIEVEN

Onderstaande tabel geeft de tarieven weer voor transport- en hypotheekaktes, geldend per oktober 2001. Bij gegeven koopsom of hypotheekbedrag liggen de gehanteerde tarieven tussen het minimum en maximum aangegeven bedrag. Genoemde bedragen zijn in euro, exclusief 19% B.T.W. en exclusief kadastrale en hypothecaire leges.

De kadastrale leges bedragen circa € 100,- en dienen bij de tarieven van de transportakte te worden opgeteld. De hypothecaire leges bedragen circa € 130,- en dienen bij de tarieven van de hypotheekakte (I en II) te worden opgeteld.

De tarieven van hypotheekakte I zijn van toepassing indien de hypotheekakte gelijktijdig met de transportakte wordt opgemaakt. In de overige gevallen gelden de tarieven vermeld onder hypotheekakte II. Zie ook het rekenvoorbeeld onder de tabel.

koopsom/hypotheek-bedrag overdrachts-belasting(6%)

NOTARISTARIEVEN (€)

transportakte hypotheekakte I hypotheekakte II
min max min max min max
25.000 1.500 258 689 129 345 172 460
50.000 3.000 302 980 151 490 201 653
75.000 4.500 302 1.058 151 529 201 705
100.000 6.000 302 1.058 151 529 201 705
125.000 7.500 302 1.058 151 529 201 705
150.000 9.000 302 1.058 151 529 201 705
175.000 10.500 307 1.075 154 538 205 717
200.000 12.000 319 1.116 160 558 213 744
225.000 13.500 332 1.164 166 582 222 776
250.000 15.000 353 1.236 177 618 235 824
275.000 16.500 366 1.283 183 642 244 856
300.000 18.000 386 1.352 193 676 257 901
325.000 19.500 405 1.420 203 710 270 947
350.000 21.000 425 1.488 213 744 283 992
375.000 22.500 462 1.618 231 809 308 1.079
400.000 24.000 497 1.741 249 871 332 1.161
425.000 25.500 532 1.864 266 932 355 1.243
450.000 27.000 567 1.902 284 951 378 1.268
475.000 28.500 585 1.902 293 951 390 1.268
500.000 30.000 640 2.080 320 1.040 427 1.268
600.000 36.000 749 2.435 375 1.217 499 1.623
700.000 42.000 858 2.790 429 1.395 572 1.860
800.000 48.000 967 3.145 484 1.573 645 2.097
900.000 54.000 1.077 3.500 538 1.750 718 2.334
1.000.000 60.000 1.131 3.678 566 1.839 754 2.452
1.500.000 90.000 1.365 4.439 683 2.219 911 2.959
2.000.000 120.000 1.600 5.200 800 2.600 1.067 3.467

 

 

Gegeven:

Overdracht van eigendom van een onroerend goed

Koopsom onroerend goed € 200.000,-

Hypotheekbedrag € 225.000,-

Transport- en hypotheekakte worden op dezelfde dag gepasseerd

Overige incidenten worden buiten beschouwing gelaten

VOORBEELDBEREKENING (in €)
transportakte te voldoen
min max
honorarium transportakte koopsom 200.000 319 1.116
B.T.W. 19% over transportakte 60,61 212,04
kadastraal recht i.v.m. inschrijven transportakte 68
kadastrale leges 28
B.T.W. 19% over kadastrale leges ad. 28 5,32
subtotaal 480,93 1.429,36
hypotheekakte te voldoen
min max
honorarium hypotheekakte hypotheekbedrag 225.000 166 582
B.T.W. 19% over hypotheekakte 31,54 110,58
kadastraal recht i.v.m. inschrijven hypotheekakte 99
kadastrale leges 28
B.T.W. 19% over kadastrale leges ad. 28 5,32
subtotaal 329,86 824,90
totaal 810,79 2.254,26

 

Vermelde totaalbedragen zijn inclusief kadastrale en hypothecaire leges,

exclusief 6% overdrachtsbelasting over € 200.000,- ad. € 12.000,-.
Aan getoonde overzichten kunnen geen rechten worden ontleend.