notaris type geschreven

Naar de notaris om aandelen te kopen of te verkopen

Het overdragen van aandelen op naam van een niet beursgenoteerde vennootschap kan alleen maar onder toeziend oog van een notaris. De notaris zal hiervoor een akte opstellen, waar alle benodigde gegevens van de transactie in vermeld staan. De vraag is echter naar welke notaris je het beste kunt gaan om aandelen te kopen of te verkopen. Er zit immers behoorlijk wat verschil tussen de diverse notarissen.

Bij een aandelenoverdracht wordt er onderscheid gemaakt tussen twee soorten aandelen. Bij aandelen op naam is de aandeelhouder bekend, doordat deze persoon is ingeschreven in een officieel aandeelhoudersregister. Als dit niet het geval is, wordt er gesproken over “aandelen aan toonder”. Een persoon kan dus aantonen dat hij of zij aandeelhouder is zonder dat er een naamsvermelding geregistreerd is. De betreffende N.V. heeft voor deze aandelen een toonderbewijs afgegeven. De persoon die dit bewijs kan overleggen, wordt gezien als de aandeelhouder.

Naast het bovengenoemde verschil met betrekking tot de personalisatie van de aandeelhouder, is er een verschil in de procedure met betrekking tot verhandeling van de aandelen.

Notariële akte vereist bij het overdragen van aandelen op naam

Een overdracht van aandelen aan toonder kan onderling tussen de twee partijen geregeld worden. Dit is echter niet het geval bij het overdragen van aandelen op naam van een niet beursgenoteerde vennootschap. Hiervoor is een notariële akte vereist.

Er zijn een aantal zaken die in deze akte vermeld moeten staan. Vanzelfsprekend staan hier de contactgegevens van de niet beursgenoteerde vennootschap in vermeld. Dit is immers de partij die de aandelen uitgeeft. Daarnaast staan de karakteristieke eigenschappen van aandelen weergegeven en de hoeveelheid aandelen die in een betreffende overeenkomst overgedragen worden.

Vanzelfsprekend staan de contactgegevens van de personen die een partij vormen vermeld, er is immers sprake van het “overdragen van aandelen op naam”. Tot slot staat de titel van de rechtshandeling in de notariële akte vermeld, dus of er sprake is van het kopen of verkopen van aandelen.

houten notarisstempel

Als aandeelhouder in het aandeelhoudersregister

Met de ondertekening van de notariële akte wordt de koper van de aandelen gezien als aandeelhouder. De nieuwe aandeelhouder kan echter pas gebruik maken van de rechten die hieraan verbonden zitten als de vennootschap de levering erkend heeft.

Een notaris mag de akte niet zomaar opstellen. Hij of zij heeft een onderzoeksplicht met betrekking tot de herkomst van de aandelen. De notaris moet immers nagaan op welke manier de verkoper aan de aandelen is gekomen. Hiervoor kan de notaris het aandeelhoudersregister (handelsregister) raadplegen, waarin iedere overdracht immers vermeld staat.

Naar welke notaris om aandelen te kopen of te verkopen?

Als je actief bent in aandelen op naam, of je hebt de intentie om dit te doen, zul je dus gebruik moeten maken van de diensten van een notaris. De vraag is dan alleen naar welke notaris je het beste kunt gaan om aandelen te kopen of te verkopen.

Het is zeker verstandig om de diverse notarissen te vergelijken. Een notaris is immers volledig vrij om zijn of haar eigen prijsstelling te bepalen. Er is dan ook veel prijsverschil waar te nemen tussen de diverse notariskantoren (of individueel opererende notarissen). Als je voor het vergelijken een onafhankelijke website zoals deze raadpleegt, kun je een goede vergelijking maken en voorkom je dat je teveel betaalt.