Notaris huwelijkse voorwaarden

Als jullie gaan trouwen heb je de keuze om dit te doen in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden. Als jullie kiezen voor de eerste optie.  Bij huwelijkse voorwaarden is dit niet het geval. Huwelijkse voorwaarden zijn alleen geldig als dit door een notaris is vastgelegd. Jullie mogen zelf kiezen aan welke notaris je deze taak toevertrouwd.

huwelijk notaris

Wat zijn huwelijkse voorwaarden?

Huwelijkse voorwaarden zijn de schriftelijke afspraken tussen twee huwelijkspartners met betrekking tot de verdeling van het vermogen. Door het maken van deze afspraken zal het vermogen van de partners particulier. Bezit blijven en géén gemeenschappelijk bezit worden zoals dat wel het geval is bij een huwelijk in gemeenschap van goederen.

Het belangrijkste voordeel van huwelijkse voorwaarden is dat het eigendom van de bezittingen (en schulden). Vastgelegd zijn en bij ook bij de oorspronkelijke bezitter blijven bij een eventuele echtscheiding. Daarnaast wordt er vaak gekozen om te trouwen op huwelijkse voorwaarden als één van de partners. Een financieel risico loopt zoals dit het geval kan zijn bij ondernemerschap. Zakelijk en privé worden in dat geval gescheiden

Er zijn twee soorten huwelijkse voorwaarden:

  • Bij een beperkt gemeenschap ontstaan er drie vermogens te weten. Een privé vermogen van de afzonderlijke partners en een gemeenschappelijk vermogen (een huis of inboedel).
  • Bij een koude sluiting vindt er een volledige verdeling plaats en is er géén samenvloeiing van inkomen of vermogen

Huwelijkse voorwaarden 2018

De regels met betrekking tot de verdeling van de bezittingen bij een huwelijk zijn in 2018 veranderd. Voorheen trouwde je automatisch in gemeenschap van goederen als je géén huwelijkse voorwaarden bij een notaris had vastgelegd. Met ingang van januari 2018 is dit andersom. Nu is het vastgelegd dat alles wat gerekend kan worden onder een privé vermogen. Van voor het huwelijk ( schulden, bezittingen, erfenissen en schenkingen). Ook in het bezit van deze persoon blijven, tenzij dit door een notaris anders wordt vastgelegd.  Deze nieuwe vorm van huwelijkse voorwaarden wordt als een “beperkt gemeenschap van goederen” aangeduid.

trouwringen

Huwelijkse voorwaarden voorbeeld

Er zijn diverse voorbeelden van de toepassing van huwelijkse voorwaarden te benoemen. Het bekendste voorbeeld is de case waarin de op huwelijkse voorwaarden. Getrouwde partners (in het voorbeeld een man en een vrouw) uit een gezin met twee kinderen besluiten te scheiden. Als de man in tegenstelling tot de vrouw wél een inkomen heeft en hieruit een vermogen heeft opgebouwd. Zal hij alimentatie moeten betalen op basis van zijn inkomen maar zal de vrouw géén aanspraak kunnen maken op het door hem opgebouwde vermogen. Dit is immers zijn bezit.

Naar welke notaris voor vastlegging van huwelijkse voorwaarden?

Zoals aangegeven zijn de afspraken die gemaakt zijn met betrekking tot persoonlijke eigendommen. Tijdens een huwelijk pas geldig als deze zijn vastgelegd door de notaris. De notaris zal een document opstellen waarin de afspraken zijn beschreven en dit samen met de partners ondertekenen. De voorwaarden zijn direct na het huwelijk van toepassing. Uiteraard kunnen deze afspraken ook gewijzigd, aangevuld of zelfs beëindigd worden gedurende het huwelijk.

Er zijn zeer dure opties, maar ook voordelige keuzemogelijkheden. Uiteindelijk is het resultaat gelijk: een rechtsgeldige vastlegging van afspraken met betrekking. Tot de verdeling van bezittingen tussen de twee huwelijkspartners. Het maken van een vergelijking tussen de notarissen. Is dan ook zeker aan te raden ter voorkoming dat jullie teveel betalen voor deze dienst.