notaris stempel

Het doen of aannemen van schenkingen op papier

Bij het schenken op papier wordt een deel van het vermogen overgedragen aan anderen (vaak de kinderen) zonder dat dit daadwerkelijk direct wordt overgedragen. Deze schenking kan worden opgeëist na het overlijden van de schenkende persoon. Deze schenking kan alleen worden vastgelegd door een notaris. Er zijn immers wel wat regels verbonden aan het doen of aannemen van schenkingen op papier.

Een schenking op papier vindt in de meeste gevallen plaats van ouders naar hun kinderen. De kinderen kunnen aanspraak maken op de schenking, ná het overlijden van de langstlevende ouder. Doordat de schenking pas opvraagbaar is na het overlijden, moet deze door een notaris zijn vastgelegd, in tegenstelling tot andere schenkingen waarbij dit niet het geval is. Een schenking op papier is een zeer praktische optie waarbij géén contant geld overgedragen wordt. Deze keuze kan gemaakt worden op het moment dat er geld is geïnvesteerd in beleggingen of onroerend goed.

Schenking onder schuldigerkenning

Een schenking op papier wordt ook wel een “schenking onder schuldigerkenning” genoemd. De term schenking onder schuldigerkenning is makkelijk te verklaren: de ouders schenken een som geld aan de kinderen maar blijven het geschonken bedrag wél schuldig aan de kinderen. Ze lenen het geld weer terug van de kinderen. Schenking onder schuldigerkenning kan worden gezien als een toezegging van een schenking dus.

Deze schriftelijke schenking wordt als schuld verrekend op de nalatenschap van de schenkende persoon. Het grote voordeel hiervan is dat de aannemende partij (vaak de kinderen dus) minder erfbelasting moeten afdragen aan de fiscus. De voorwaarde hierbij is wel is de ouders vanaf het moment van schenken tot aan het moment van overlijden, jaarlijks een rente van 6% moeten betalen over het geschonken bedrag. Dit wordt gezien als schenkbelasting vrijstelling op het moment dat die 6% niet overschreden wordt. Die 6% is ook een onbelaste vaste geldstroom voor de kinderen.

donatiegeld

Schenking op papier herroepen

Het is mogelijk om een schenking op papier terug te draaien op het moment dat een situatie hierom vraagt. Een schenking op papier herroepen kan als dit in de schenking is vastgelegd bij de notaris. Dit wordt het herroepelijk maken van een schenking op papier genoemd. Dit kan in geval van faillissement van de ontvanger of als de eigen financiële situatie deze keuze noodzakelijk maakt. Hiervoor kunnen concrete situaties worden vastgelegd bij de notaris, maar er zijn ook mogelijkheden om dit niet te doen en de schenker zelf te laten beslissen.

Naar welke notaris voor het doen of aannemen van schenkingen op papier

Zoals aangegeven moet je voor het doen of aannemen van schenkingen op papier naar een notaris. Deze persoon zal de schenking schriftelijk vastleggen en toezien op de uitvoer van de gemaakte afspraken die vastgelegd worden in de schenkingsakte. Dit is noodzakelijk omdat de uiteindelijke schenking op een ander moment kan worden opgeëist dan de verstrekking hiervan. Daarnaast zal de notaris de benodigde volmachten verzamelen op het moment dat de kinderen minderjarig zijn. Uiteraard zal de notaris je perfect kunnen adviseren hoe de wetgeving met betrekking tot het doen of aannemen van schenkingen op papier moet worden toegepast.

Als je interesse hebt in deze schenking op papier, zul je je ongetwijfeld afvragen bij welke notaris je het beste terecht kan. Vergelijk de diverse notarissen gerust via deze site om een juiste keuze te maken.